Sự khác biệt khi cô Minh Hiếu được idol gọi tên và giáo viên gọi tên

Cập nhật 13 ngày trước

Sự khác biệt khi cô Minh Hiếu được idol gọi tên và giáo viên gọi tên

Khi giáo viên gọi tên, nụ cười trên môi khẽ tắt.

#Cô Minh Hiếu