Sư phụ dạy đệ tử không nên tin phụ nữ vì chén mình xong là nó đổ thừa mình chén nó

Cập nhật 5 tháng trước

Sư phụ dạy đệ tử không nên tin phụ nữ vì chén mình xong là nó đổ thừa mình chén nó

Con không nên tin phụ nữ vì khi nó chén mình xong là nó đổ thừa mình chén nó.

#Meme hài