Sư thầy nói rất xinh đẹp, tuyệt vời, ngàn like

Cập nhật 2 tháng trước

Sư thầy nói rất xinh đẹp, tuyệt vời, ngàn like

Chúc bình an, vui vẻ và hạnh phúc!

#Người già hay dùng