Sử tử cắn hưu cao cổ: hươu khổng = không hiểu

Cập nhật 5 tháng trước

Sử tử cắn hưu cao cổ: hươu khổng = không hiểu

Comment vào những nội dung trên facebook mà bạn hoàn toàn không hiểu.

#Meme chơi chữ