Súng đây đưa tay lên - chó cầm súng chĩa vào camera

Cập nhật 17 ngày trước

Súng đây đưa tay lên - chó cầm súng chĩa vào camera

Súng đây, mau bỏ kiếm xuống.

#Meme chó