Súng xoá ký ức - đã đến lúc xoá đoạn này ra khỏi đầu mãi mãi rồi

Cập nhật 1 tháng trước

Súng xoá ký ức - đã đến lúc xoá đoạn này ra khỏi đầu mãi mãi rồi

Không muốn những ký ứng dã man đó tồn tại trong trí nhớ nữa.

#Meme hài