Suy nghĩ giữa rất nhiều công thức toán học

Cập nhật 5 tháng trước

Suy nghĩ giữa rất nhiều công thức toán học

Cảm giác như đang tính toán gì đó rất siêu phàm hoặc đang loading...

#Meme hài