Ta thì tha hương cầu thực, nàng ở nhà vì đực bỏ quên ta

Cập nhật 13 ngày trước

Ta thì tha hương cầu thực, nàng ở nhà vì đực bỏ quên ta

Còn gì đau đớn hơn cảm giác người yêu mình phản bội?

#Tào Tháo