Tâm phải tịnh buoi không được cửng

Cập nhật 3 tháng trước

Tâm phải tịnh buoi không được cửng

Sử dụng khi comment vào các ảnh gái xinh hoặc trai đẹp.

#Comment dạo