Tấn Trường nói em đẹp không quý zị?

Cập nhật 2 tháng trước

Tấn Trường nói em đẹp không quý zị?

Thủ môn nhưng là người đẹp trai nhất cả trận đấu.

#Tấn Trường