Tao cho mày ăn cái cây này vô cuống họng bây giờ

Cập nhật 13 ngày trước

Tao cho mày ăn cái cây này vô cuống họng bây giờ

Meme cô Minh Hiếu nói thì cấm có cãi nghe chưa.

#Cô Minh Hiếu