Tao đeo Airpod 24/24 sang vl. Tao tưởng mày bị điếc nên đeo trợ thính!

Cập nhật 1 tháng trước

Tao đeo Airpod 24/24 sang vl. Tao tưởng mày bị điếc nên đeo trợ thính!

Đeo Airpod suốt đừng tưởng là sang nha! Ảnh vẽ 2 chị em gái nói chuyện với nhau.

#Meme hài