Tát bạn hỏi tỉnh chưa

Cập nhật 4 tháng trước

Tát bạn hỏi tỉnh chưa

Thức tỉnh đi, chả ai mụ mị mãi thế này đâu.

#Meme hài