Tất cả im lặng, tao đang xây lâu đài tình ái

Cập nhật 1 tháng trước

Tất cả im lặng, tao đang xây lâu đài tình ái

Chống mắt lên mà coi lâu đài tình ái.

#Đàm Vĩnh Hưng