Tay cầm rất nhiều lá bài 3 bích - nhường tôi đi trước

Cập nhật 19 ngày trước

Tay cầm rất nhiều lá bài 3 bích - nhường tôi đi trước

Nhường tôi húp trước đi chứ ơ kìa.

#Meme hài