Thần nhai, có bộ hàm khoẻ

Cập nhật 8 ngày trước

Thần nhai, có bộ hàm khoẻ

Được dùng để comment cà khịa mấy đứa hay đăng lại ảnh cũ, chuyên đào mộ hoặc nhai đi nhai lại. Thần nhai Có bộ hàm khoẻ Chúa tể loài bò King buffalo Kẻ huỷ diệt những bãi cỏ Ngưu ma vương Ợ lên vô hạn lần

#Comment dạo