Thằng bé cười chỉ tay: mày ngáo đá à?

Cập nhật 5 tháng trước

Thằng bé cười chỉ tay: mày ngáo đá à?

Đã nói rồi chơi đá ít thôi.

#Meme hài