Thằng bé đánh bài ôm đầu tay cầm tiền lẻ mặt buồn bã

Cập nhật 4 tháng trước

Thằng bé đánh bài ôm đầu tay cầm tiền lẻ mặt buồn bã

Cờ bạc ngày tết ngày tư có bao giờ nhận được kết quả tốt đẹp đâu?

#Meme đánh bài