Thẳng lưng lên, chúng ta chỉ là không có tiền thôi mà, thẳng lưng lên

Cập nhật 12 ngày trước

Thẳng lưng lên, chúng ta chỉ là không có tiền thôi mà, thẳng lưng lên

Dù nghèo cũng phải hiên ngang!

#Meme hài