Thằng nhóc lấy lá chùi đít

Cập nhật 2 tháng trước

Thằng nhóc lấy lá chùi đít

Ở đây bẩn quá, chùi phát cho đỡ bẩn

#Meme hài