Thằng shipper mày làm gì mẹ tao?

Cập nhật 1 tháng trước

Thằng shipper mày làm gì mẹ tao?

Đừng vội vàng đánh giá một sự việc hay một con người nhé.

#Tiktok

Meme cùng chủ đề
Xem thêm