Thằng shipper mày làm gì mẹ tao? Tôi khốn nạn quá - Tiktok

Cập nhật 1 tháng trước

Thằng shipper mày làm gì mẹ tao? Tôi khốn nạn quá - Tiktok

Ai đấy ạ? Anh là shipper Thằng shipper, mày làm gì mẹ tao? Thần kinh à? Tôi giao đồ cô đặt trên mạng đây này Ôi vậy ạ? Tôi khốn nạn quá. *Bép*

#Đoạn chat hay #Tiktok