Thanh niên đang bơi mồm thành chữ thôiiiiiiii thôi

Cập nhật 3 tháng trước

Thanh niên đang bơi mồm thành chữ thôiiiiiiii thôi

Thôi bỏ đi bạn ơi, bỏ đi mà làm người.

#Meme hài