Thanh niên đội mũ cối nói em chào đại ca ạ

Cập nhật 5 tháng trước

Thanh niên đội mũ cối nói em chào đại ca ạ

Sử dụng khi bạn muốn chào ai đó 1 cách trang trọng.

#Người già hay dùng