Thanh niên viết lên cổng nhà: lo trả nợ cho tao

Cập nhật 3 tháng trước

Thanh niên viết lên cổng nhà: lo trả nợ cho tao

Mỗi năm hoa đào nở, lại thấy ông đồ già, bày mực tàu giấy đỏ, mau trả nợ cho tao!

#Meme Tết

Meme cùng chủ đề
Xem thêm