Thanh niên vuốt cằm nói ôi đm chìn chá?

Cập nhật 3 tháng trước

Thanh niên vuốt cằm nói ôi đm chìn chá?

Chìn chá là gì? Chìn chá trong tiếng Hàn được viết là 진짜 (thật hả).

#Meme hài