Thanh niên xăm trổ hỏi mấy giờ rồi còn giang hồ (yang hồ)?

Cập nhật 2 tháng trước

Thanh niên xăm trổ hỏi mấy giờ rồi còn giang hồ (yang hồ)?

Xin thưa là giang hồ với ai chứ đừng có mà giang hồ với anh mày nha.

#Meme hài