Thật nhảm nhí! Chẳng có ý nghĩa gì cả!

Cập nhật 4 tháng trước

Thật nhảm nhí! Chẳng có ý nghĩa gì cả!

Cách để dập tắt những lời nói sáo rỗng của ai đó trên Facebook một cách nhanh nhất chính là comment ảnh này.

#Meme truyện tranh