Thấy gì không, dân chơi đấy

Cập nhật 5 ngày trước

Thấy gì không, dân chơi đấy

Dân chơi này gặp tôi tôi đấm cho mấy nhát - ông Nguyễn Hữu Đa.

#Meme hài