Thế bạn nói xem vì sao mình phải trả lời bạn? - Rô-bớt Chen

Cập nhật 2 tháng trước

Thế bạn nói xem vì sao mình phải trả lời bạn? - Rô-bớt Chen

Khi cãi nhau mà bí quá không còn luận điểm gì để đấu tranh.

#Trích dẫn hay