Thí sinh thở, Trấn Thành khóc lóc cảm động

Cập nhật 3 tháng trước

Thí sinh thở, Trấn Thành khóc lóc cảm động

Người nghệ sỹ đa cảm trước thời cuộc.

#Trấn Thành