Thỉnh thoảng đọc được bình luận khiến mình phải bấm hẳn vào facebook cá nhân

Cập nhật 3 tháng trước

Thỉnh thoảng đọc được bình luận khiến mình phải bấm hẳn vào facebook cá nhân

Để xem cái mặt của nó liệu có ngu như những gì nó viết không.

#Meme hài