This is my kingĐàm come

Cập nhật 1 tháng trước

This is my kingĐàm come

Meme này khó hiểu quá cần người giải thích.

#Đàm Vĩnh Hưng