Thỏ chu mồm nói no!

Cập nhật 5 tháng trước

Thỏ chu mồm nói no!

Cách để nói không hoặc từ chối ai đó rất hài hước.

#Meme hoạt hình