Thôi nín đi chàng trai, khăn giấy đây

Cập nhật 5 tháng trước

Thôi nín đi chàng trai, khăn giấy đây

Không rõ là đưa khăn giấy để lau nước mắt hay là lau nước fap nữa.

#Meme hài