Thôi ông im mẹ mồm đi - thanh niên áo xanh lá uống trà đá

Cập nhật 1 tháng trước

Thôi ông im mẹ mồm đi - thanh niên áo xanh lá uống trà đá

Một câu chửi đi vào lòng người bởi tính cục súc của nó.

#Meme hài