Thôi ông im mẹ mồm vào - bịt mồm con chó

Cập nhật 1 tháng trước

Thôi ông im mẹ mồm vào - bịt mồm con chó

Bịt mõm chó. Khi bạn muốn đối phương phải im lặng.

#Meme chó