Thứ duy nhất trên đời này ta không thể bắn trúng đó là buồng trứng của nàng

Cập nhật 3 tháng trước

Thứ duy nhất trên đời này ta không thể bắn trúng đó là buồng trứng của nàng

Nghe có một sự đau đớn tột cùng ở đây.

#Trích dẫn hay