Thưa quý tòa, tôi có ảnh chụp màn hình làm bằng chứng

Cập nhật 3 tháng trước

Thưa quý tòa, tôi có ảnh chụp màn hình làm bằng chứng

Làm gì thì làm cứ phải chụp ảnh màn hình đã rồi tính sau.

#Meme hài