Thực ra Xuka biết Doraemon có đèn pin phóng to nên mới cưới Nobita

Cập nhật 4 ngày trước

Thực ra Xuka biết Doraemon có đèn pin phóng to nên mới cưới Nobita

Đô rê mon có đèn pin phóng to nên Nobita mới được Xuka cưới. Ơ mà đèn pin phóng to làm gì nhỉ?

#Doraemon