Thuốc trị ngu gia truyền, lọ màu tím

Cập nhật 1 tháng trước

Thuốc trị ngu gia truyền, lọ màu tím

Ngu ít uống 1 viên/ngày, ngu nhiều uống 3 viên/ngày, không não uống 1 lọ/ngày.

#Thuốc trị ngu #Thuốc chế