Tiền đây! Đưa tiền nhưng chỉ còn cái nịt

Cập nhật 2 tháng trước

Tiền đây! Đưa tiền nhưng chỉ còn cái nịt

Tiền nhiều cho lắm vào rồi chỉ còn cái nịt mà thôi.

#Ếch Ộp #Tiến Bịp

Meme cùng chủ đề
Xem thêm