Tin nhắn bụt hiện lên và nói tuổi của con chỉ hợp với cave thôi

Cập nhật 5 tháng trước

Tin nhắn bụt hiện lên và nói tuổi của con chỉ hợp với cave thôi

Và từ đó không thấy bụt xuất hiện thêm lần nào nữa.

#Meme hài