Tóc tai trông như cái đầu buòi

Cập nhật 4 ngày trước

Tóc tai trông như cái đầu buòi

Nhóc Maruko bị mẹ mắng. Dùng meme này khi bạn muốn chê kiểu tóc của ai đó. Ví dụ kiểu đầu cắt moi chẳng hạn. meme tóc tai trông như cái đầu buồi

#Meme hài