Tôi gọi họ Mina-san, họ gọi tôi thằng wibu rách

Cập nhật 4 tháng trước

Tôi gọi họ Mina-san, họ gọi tôi thằng wibu rách

Công bằng ở đâu trong cái xã hội này chứ?

#Meme wibu