Tôi học võ là để mấy thằng ngu bình tĩnh nói chuyện với tôi, đọc sách để nói chuyện mấy thằng ngu

Cập nhật 5 tháng trước

Tôi học võ là để mấy thằng ngu bình tĩnh nói chuyện với tôi, đọc sách để nói chuyện mấy thằng ngu

Văn võ song toàn các bạn nhé.

#Meme hài