Tôi không cười, tôi lên thiên đàng

Cập nhật 1 tháng trước

Tôi không cười, tôi lên thiên đàng

Chứ đừng có lỡ cười rồi gặp lâu đài tình ái nha.

#Meme hài