Tôi làm tứ hoàng 20 năm mà chưa thấy cái ảnh thờ nào nó đẹp như thế này cả

Cập nhật 6 ngày trước

Tôi làm tứ hoàng 20 năm mà chưa thấy cái ảnh thờ nào nó đẹp như thế này cả

Fan của One Piece không thể bỏ qua ảnh này.

#One Piece #Ông Nguyễn Hữu Đa