Tôi muốn được tha hóa, được đắm chìm trong dục vọng và tội lỗi

Cập nhật 1 tháng trước

Tôi muốn được tha hóa, được đắm chìm trong dục vọng và tội lỗi

Chứ không phải là thứ nhân văn đầy cảm xúc này.

#Meme hài