Tôi thề không bao giờ thích những thứ như thế này

Cập nhật 16 ngày trước

Tôi thề không bao giờ thích những thứ như thế này

Hãy nhìn khuôn mặt nghiêm túc của tôi là rõ ngay.

#Meme gấu trúc